ZWM Dojnikowscy
Realizacja

Stańczyki, jezioro Dobellus Duży